Zostaliśmy wyróżnieni w przewodniku Szlak kulinarny doliny Radomki